Mörkt
Jag vill ju bara ha vitt
Sen tycker jag detta är fint

Ytterligare tecken på min ambivalens?

Lena

Bilder via

Inga kommentarer: